Hanke
Utvecklingsprojekt - 84606

Töitä luonnosta

Suomen 4H-liitto r.y.

30.11.2018 - 31.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Töitä luonnosta -yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen luonnontuotteiden koulutus-, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on luonnontuotealan tuotannollinen ja ammattimainen kehittäminen. Hankkeessa tarjotaan valmennusta luonnontuotealalle keruuseen, tuotteiden käsittelyyn, jatkojalostukseen ja markkinointiin. Hankkeessa luodaan polkuja yrittäjyyteen ja työllistymiseen luonnontuotealalle. Metsänomistajia perheineen aktivoidaan hankkimaan tuloja luonnontuotealalta. Hankkeessa lisätään metsäpalveluyrittäjien mahdollisuuksia kasvattaa ansioita luonnontuotealalta rakentamalla verkostoja metsätalouden ja luonnontuotealan toimijoiden kesken. Hanke osaltaan edistää luomukeruusertifioinnin käynnistymistä Kaakkois-Suomessa. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttaja Suomen Metsäkeskus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84606

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

31.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
eko
korta distributionskedjor
naturprodukter
närproducerad mat
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt