Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230153

Traktorin hankinta keventämään ja helpottamaan työtä

Petteri Kiiskilä

25.02.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa on tarkoitus hankkia traktori keventämään ja helpottamaan yleisiä työtehtäviä kaupallisessa kalastuksessa ja siihen liittyvissä toimissa. Etukuormaajalla varustetulla traktorilla voidaan esimerkiksi tehdä kalanjalostuslaitoksen pihapiirin lumityöt kolaamisen ja lapioinnin sijaan, nostella kalasammioita veneestä perävaunuun, perävaunusta kalanjalostuslaitokseen sekä kalanjalostuslaitoksesta eteenpäin ympäri vuoden, nostella ja siirrellä pyydyksiä varastoinnin ja käyttöönoton yhteydessä sekä helpottaa kaikenlaisessa kuormauksessa ja lastauksessa. Myös kalalähetykset pystyttäisiin traktorilla ajoittain tekemään helpommin ja yhdellä nostolla lastaamalla 10kg kalalaatikot kuormalavalle ja nostamalla lava traktorilla kuljetukseen, verrattuna nykyisin useita kertoja tapahtuva siirto käsin. Lisäksi traktorilla voi tehdä kaikenlaisia tarvittavia kunnostustöitä kalanjalostuslaitoksen pihapiirissä, rantapaikoilla sekä niille johtavilla teillä, kuten pieniä maansiirtoja, kivien siirtoa ym.Traktoria voidaan myös käyttää ajoittain, riittävän jäätilanteen salliessa, jäällä kulkemiseen. Jotta traktorilla saavutetaan suurin käyttöhyöty kalastuksessa ja kalanjalostuslaitoksella, hankitaan sen etukuormaajaan myös trukkipiikit sekä lumi/yleiskauha ja jääketjut takarenkaisiin (mikäli niitä ei saada traktorin hankinnan yhteydessä). Lisäksi traktorilla tapahtuvan kalasammioiden ja muun materiaalin siirtämiseen hankitaan traktorin peräkärry irroitettavilla laidoilla, jolloin saadaan suurin mahdollinen hyöty monipuolisesta koneesta. Traktori hyödyttää kahta 1. ryhmän kaupallista kalastajaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230153

Startdatum

25.02.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner