Projekt
Utvecklingsprojekt - 34595

Tukikoirakasvattajien ja -kouluttajien koulutus

Fysiologisten hoitomuotojen tutkimussäätiö sr

15.01.2017 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tarve ja tausta Suomessa on suuri joukko ihmisiä, jotka terveydellisistä tai sosiaalisista syistä tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään yhteiskunnan tukea. Tällaisia ovat mm. vanhukset ja vanhenevat ihmiset, eri tavoin liikuntarajoitteiset, kroonisista sairauksista (diabetes,epilepsia, muistisairaudet) kärsivät, mielenterveysongelmaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. Monet tutkimukset (Liite) ja käytännön kokemukset antavat viitteitä siitä, että tätä yhteiskunnankustantamaa tukea on mahdollista vähentää, jos sen tarvitsijalla on apunaan ja seuranaan koira. Asianmukaisesti koulutettu tukikoira parantaa avun tarvitsijan elämän laatua ja pidentää omatoimista kotonaoloa. Olemme saaneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tukea Tukikoirahankkeen käynnistämiseksi. Hankkeen aikana mukaan ilmoittautui 142 kiinnostunutta henkilöä, joista noin 35-40 on potentiaalisia yrittäjiä. Hankkeen yhteydessä on pidetty kiinteää yhteyttä poliitikoihin mm. ministeri Pirkko Mattilaan ja Juha Rehulaan sekä lukuisiin kansanedustajiin. He ovat antaneet erittäin positiistä palautetta hankkeen eteenpäin viemisestä ja hankkeen jatkosuunnitelmista.Hankkeen kuluessa on laadittu tukikoiratoiminalle säännöt joiden pohjalta annetaan hyväksyntä/sertifikaatti käyttää tukikoiranimikettä koirien kasvattamisessa ja kouluttamisessa (Liitteenä mukana) Tähän liittyen joudumme järjestämään koulutusta tukikoirayrittäjille, jotta he voivat saada tämän sertifikaatin ja aloittaa oman yritystoiminnan. Osalla yrittäjistä on olemassa jo tarvittava koulutus ja ammattitaito tämän yritystoiminnan käynnistämiseksi, myös muutama on hakeutunut oppisopimuskoulutukseen. Kaikille oppisopimuskoulutus ei elämäntilanteesta johtuen sovi. Tästä johtuen niille joilla ei ole koulutusta joudumme järjestämään koulutusta, joka antaa perusteet ammattitaidolle ja sen kehittämiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34595

Startdatum

15.01.2017

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner