Hanke
Utvecklingsprojekt - 13625

Tukikoirien kasvatus

Fysiologisten hoitomuotojen tutkimussäätiö sr

01.01.2016 - 11.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen välittömänä tavoitteena on - tehdä informaation ja tiedottamisen keinoin asiasta kiinnostuneille selkoa tuki-koirista ja niiden käytöstä ja tukikoirien kasvatuksesta maaseudun hyvinvointia edistävänä toimintana ja elinkeinona ja - luoda edellytykset tukikoirien kasvattajakoulutuksen ja sitä kautta ammattimai-sen tukikoirien kasvatuksen käynnistämiselle Etelä- ja Pohjois-Savossa. Välillisenä tavoitteena on - edistää ihmisten hyvää elämää, - synnyttää uusia työpaikkoja ja - säästää yhteiskunnan hoitokustannuksia. Hankkeen tarkoituksena on luoda esittely- ja tiedotustoiminnan keinoin edellytykset tukikoirakasvattajien koulutuksen käynnistämiselle Etelä- ja Pohjois-Savossa vuoden 2017 aikana. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Hanke-esitteen teko 2. Kahden lehdistötilaisuuden järjestäminen 3. Osallistujien rekrytointi kolmessa vaiheessa: 3a) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen kylätoimikunnille 3b) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen palvelukoirajärjestöille 3c) kuuden informaatiotilaisuuden järjestäminen koulutuksesta kiinnostuneille Informaatiotilaisuuksien tarkoituksena on - perehdyttää osallistujat tukikoiratoiminnan ja -kasvatuksen sisältöihin ja periaatteisiin, - tehdä selkoa kasvattajakoulutuksen rakenteesta ja sisällöistä sekä opiskelun ja yrittäjätoiminnan rahoitusmahdollisuuksista ja - motivoida osallistujia ja pyrkiä sitouttamaan heidät tulevaan koulutukseen. 4. Raportointi ja seuranta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13625

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
nya tjänster
säkerhet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt