Projekt
Utvecklingsprojekt - 13625

Tukikoirien kasvatus

Fysiologisten hoitomuotojen tutkimussäätiö sr

01.01.2016 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen välittömänä tavoitteena on - tehdä informaation ja tiedottamisen keinoin asiasta kiinnostuneille selkoa tuki-koirista ja niiden käytöstä ja tukikoirien kasvatuksesta maaseudun hyvinvointia edistävänä toimintana ja elinkeinona ja - luoda edellytykset tukikoirien kasvattajakoulutuksen ja sitä kautta ammattimai-sen tukikoirien kasvatuksen käynnistämiselle Etelä- ja Pohjois-Savossa. Välillisenä tavoitteena on - edistää ihmisten hyvää elämää, - synnyttää uusia työpaikkoja ja - säästää yhteiskunnan hoitokustannuksia. Hankkeen tarkoituksena on luoda esittely- ja tiedotustoiminnan keinoin edellytykset tukikoirakasvattajien koulutuksen käynnistämiselle Etelä- ja Pohjois-Savossa vuoden 2017 aikana. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Hanke-esitteen teko 2. Kahden lehdistötilaisuuden järjestäminen 3. Osallistujien rekrytointi kolmessa vaiheessa: 3a) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen kylätoimikunnille 3b) kuuden tiedotustilaisuuden järjestäminen palvelukoirajärjestöille 3c) kuuden informaatiotilaisuuden järjestäminen koulutuksesta kiinnostuneille Informaatiotilaisuuksien tarkoituksena on - perehdyttää osallistujat tukikoiratoiminnan ja -kasvatuksen sisältöihin ja periaatteisiin, - tehdä selkoa kasvattajakoulutuksen rakenteesta ja sisällöistä sekä opiskelun ja yrittäjätoiminnan rahoitusmahdollisuuksista ja - motivoida osallistujia ja pyrkiä sitouttamaan heidät tulevaan koulutukseen. 4. Raportointi ja seuranta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13625

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner