Hanke
Utvecklingsprojekt - 145062

Tulevaisuuden ajoneuvotekniikan osaajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

31.10.2020 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ammatillinen koulutus hakee jatkuvasti uusia tapoja tiivistää yritysyhteistyötä. Nyt autoalalla puhuttavat digitalisaatio, kestävä kehitys sekä menetelmät, joilla autokantaa saataisiin uudistumaan vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi. Gradia Jämsä ja kuusi keskisuomalaista ajoneuvoalan yritystä kehittää kaksivuotisessa yritysryhmähankkeessa uudenlaista yhteistyötä tavoitteenaan:1. ajoneuvotekniikan profiilin nostaminen ja huippuosaamisen edistäminen autoalalla. 2. suunnata koulutusta ajoneuvojen uuteen ekologiseen ja vähäpäästöiseen tekniikkaan ja työelämän ensisijaisiin tarpeisiin.3. vahvistaa ja kehittää Keski-Suomen autoalan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen aikana pyritään muuttamaan perinteistä ajoneuvoalan osaajan työnkuvaa ja opintopolkua. Ajoneuvoala tarvitsee tulevaisuudessa moniosaajia ja tarjoaa tulevaisuudessa monenlaiselle osaajalle työtä. Hankkeen aikana kokeillaan Gradia Jämsän eri koulutusalojen välistä yhteistyötä niin, että nykyinen osaaminen osataan hyödyntää eri aloilla ja luodaan opiskelijan näkökulmasta uusia suuntautumis- ja erikoistumisvaihtoehtoja. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat järjestettävien koulutusten ja yhteistyön kautta mukana oleviin yrityksiin ja heidän työntekijöihinsä. Hankkeen aikana tehtävän markkinointityön kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka voisivat jatkossa olla kiinnostuneita hankkimaan/täydentämään osaamistaan autoalalla. Kun koulutusta järjestetään ajoneuvojen uuteen tekniikkaan ja työelämän ensisijaisiin tarpeisiin hyötyvät siitä mukana olevien yritysten ja koulutuksenjärjestäjän lisäksi asiakkaat ja opiskelijat. Hankkeen aikana yritysten osaaminen pyritään tuomaan esille ja nostetaan esille keskisuomalaista autoalan huippuosaamista. Samalla kehitetään kustannustehokasta täydennyskoulutuksen mallia, jolla yritykset voivat ylläpitää ja täydentää henkilöstönsä osaamista autoalan suurten muutosten aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145062

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
bioenergi
energieffektivitet
klimatförändring
nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt