Projekt
Utvecklingsprojekt - 145062

Tulevaisuuden ajoneuvotekniikan osaajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

31.10.2020 - 30.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ammatillinen koulutus hakee jatkuvasti uusia tapoja tiivistää yritysyhteistyötä. Nyt autoalalla puhuttavat digitalisaatio, kestävä kehitys sekä menetelmät, joilla autokantaa saataisiin uudistumaan vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi. Gradia Jämsä ja kuusi keskisuomalaista ajoneuvoalan yritystä kehittää kaksivuotisessa yritysryhmähankkeessa uudenlaista yhteistyötä tavoitteenaan:1. ajoneuvotekniikan profiilin nostaminen ja huippuosaamisen edistäminen autoalalla. 2. suunnata koulutusta ajoneuvojen uuteen ekologiseen ja vähäpäästöiseen tekniikkaan ja työelämän ensisijaisiin tarpeisiin.3. vahvistaa ja kehittää Keski-Suomen autoalan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen aikana pyritään muuttamaan perinteistä ajoneuvoalan osaajan työnkuvaa ja opintopolkua. Ajoneuvoala tarvitsee tulevaisuudessa moniosaajia ja tarjoaa tulevaisuudessa monenlaiselle osaajalle työtä. Hankkeen aikana kokeillaan Gradia Jämsän eri koulutusalojen välistä yhteistyötä niin, että nykyinen osaaminen osataan hyödyntää eri aloilla ja luodaan opiskelijan näkökulmasta uusia suuntautumis- ja erikoistumisvaihtoehtoja. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat järjestettävien koulutusten ja yhteistyön kautta mukana oleviin yrityksiin ja heidän työntekijöihinsä. Hankkeen aikana tehtävän markkinointityön kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka voisivat jatkossa olla kiinnostuneita hankkimaan/täydentämään osaamistaan autoalalla. Kun koulutusta järjestetään ajoneuvojen uuteen tekniikkaan ja työelämän ensisijaisiin tarpeisiin hyötyvät siitä mukana olevien yritysten ja koulutuksenjärjestäjän lisäksi asiakkaat ja opiskelijat. Hankkeen aikana yritysten osaaminen pyritään tuomaan esille ja nostetaan esille keskisuomalaista autoalan huippuosaamista. Samalla kehitetään kustannustehokasta täydennyskoulutuksen mallia, jolla yritykset voivat ylläpitää ja täydentää henkilöstönsä osaamista autoalan suurten muutosten aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145062

Startdatum

31.10.2020

Slutdatum

30.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner