Hanke
Utvecklingsprojekt - 15821

Tulosta maidosta

ProAgria Pohjois-Karjala ry

31.10.2015 - 27.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tulosta maidosta- koulutushanke järjestää teemapäiviä, seminaareja, ryhmäkoulutusta ja opintomatkoja maitotilayrittäjille, yrittäjiksi aikoville sekä heidän kanssaan yhteistyöstä kiinnostuneille yrittäjille. Hankkeen päätavoitteena on tukea maakunnallisen maidontuotantotavoitteen saavuttamista kouluttamalla yrittäjiä investointeihin, tuottavuuteen ja yhteistyöhön liittyvissä teemoissa. Toinen tavoite on lisätä yrittäjien talousosaamista riskien hallinnassa, talousongelmien ratkaisuissa ja pitkäjänteisessä varautumisessa muutostilanteisiin, markkinavaihteluihin ja yllättäviin kriiseihin. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2015-31.10.2015 ja toimialue on Pohjois-Karjalan maakunta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 453 975 euroa. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala ja yhteistyökumppaneina ovat Työtehoseura ry, Karelia amk ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15821

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

27.11.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
husdjursproduktion
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt