Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 87480

Tuomelan tupa ja leikkipaikka

Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry

01.03.2019 - 10.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Heinä-Leitsamaan maaseutuseura osti muutamia vuosia sitten Orimattilan kaupungilta Heinämaalla sijaitsevan ns. Tuomelan tuvan ja sen piha-alueen. Tuomelan tuvan kerrosala on n. 75 neliötä ja alueen pinta-ala n. 1 460 neliötä. Tupaa on käytetty vain kevään-syksyn aikana koska sitä ei ole katsottu järkeväksi lämmittää talvella. Kesäisin tilassa on saatettu pitää pitsinnypläyksen äiti-lapsi kerhoja. Heinämaa kuuluu Orimattilassa toimintansa vuonna 2017 aloittaneeseen aluejohtokuntajärjestelmään jonka tarkoituksena on edistää lähidemokratiaa. Pohjoisen aluejohtokunnan muodostavat Heinämaa, Pennala ja Virenoja. Aluejohtokunnan heinämaalaiset jäsenet ovat halunneet omalle kylälleen aktiviteetteja kyläläisille ja eräs idea on ollut saada kylälle pieni leikkipaikka. Koulun lakkautuksen myötä alueen ainoa leikkipaikka poistui kylältä. Tuomelan tuvan alue olisi sopiva ko. käyttöön kylällä sillä sen omistaa paikallinen yhdistys ja alueelle olisi hyvä löytää järkevä käyttötarkoitus. Piha-alueella on kasvillisuus päässyt paikoitellen villiintymään. Jotkut asiat ovat tuvan osalta suhteellisen hyvässä kunnossa: kaupunki on uusinut talon katon, mutta itse rakennus tarvitsisi maalausta ja myös ovea ja joitain ikkunoita pitäisi korjata. Hankkeen tavoitteena on saada kylään leikkipaikka, löytää Tuomelalan tuvan alueelle järkevää käyttöä ja parantaa alueen yleisilmettä (piha, rakennus). Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osoittaa että yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa asioita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

87480

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

10.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner