Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 87480

Tuomelan tupa ja leikkipaikka

Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry

28.02.2019 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Heinä-Leitsamaan maaseutuseura osti muutamia vuosia sitten Orimattilan kaupungilta Heinämaalla sijaitsevan ns. Tuomelan tuvan ja sen piha-alueen. Tuomelan tuvan kerrosala on n. 75 neliötä ja alueen pinta-ala n. 1 460 neliötä. Tupaa on käytetty vain kevään-syksyn aikana koska sitä ei ole katsottu järkeväksi lämmittää talvella. Kesäisin tilassa on saatettu pitää pitsinnypläyksen äiti-lapsi kerhoja. Heinämaa kuuluu Orimattilassa toimintansa vuonna 2017 aloittaneeseen aluejohtokuntajärjestelmään jonka tarkoituksena on edistää lähidemokratiaa. Pohjoisen aluejohtokunnan muodostavat Heinämaa, Pennala ja Virenoja. Aluejohtokunnan heinämaalaiset jäsenet ovat halunneet omalle kylälleen aktiviteetteja kyläläisille ja eräs idea on ollut saada kylälle pieni leikkipaikka. Koulun lakkautuksen myötä alueen ainoa leikkipaikka poistui kylältä. Tuomelan tuvan alue olisi sopiva ko. käyttöön kylällä sillä sen omistaa paikallinen yhdistys ja alueelle olisi hyvä löytää järkevä käyttötarkoitus. Piha-alueella on kasvillisuus päässyt paikoitellen villiintymään. Jotkut asiat ovat tuvan osalta suhteellisen hyvässä kunnossa: kaupunki on uusinut talon katon, mutta itse rakennus tarvitsisi maalausta ja myös ovea ja joitain ikkunoita pitäisi korjata. Hankkeen tavoitteena on saada kylään leikkipaikka, löytää Tuomelalan tuvan alueelle järkevää käyttöä ja parantaa alueen yleisilmettä (piha, rakennus). Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osoittaa että yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa asioita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

87480

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt