Hanke
Utvecklingsprojekt - 102041

Tuottajamallin kehittäminen tapahtumatuotannossa (TKT-portaat)

Pyhäsalmen Tanssi ry

31.05.2019 - 04.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tuotantotyön ammattilainen hoitaa Täydenkuun tanssit - festivaalin vastaavan tuottajan tehtävät ja toimii tuotantotyön ohjaajana. Hankkeen aikana laaditaan tuotantokäsikirja, jonka avulla jatkossa perehdytetään henkilöt ml. kausityöntekijät tehtäväänsä ja se päivitetään vuosittain vastaamaan viimeisintä tapahtumaa. Tuo-tantokäsikirjaa voi käyttää soveltuvin osin myös muissa tapahtumissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102041

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

04.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt