Projekt
Utvecklingsprojekt - 42470

Tuottavuus ja tulos kehitysuralle (Kehitysura-hanke)

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.05.2017 - 01.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on vastata nykyaikaisten maatilojen haasteisiin erityisesti suurten ja paljon investoineiden, mutta tuottavuuden ja sitä kautta kannattavuuden kanssa kamppailevien tilojen toimintaedellytysten parantamisella. Tavoitteena on antaa osallistuville kehitysuratiloille valmiudet parantaa kehittämistoimenpiteillä tilojen tuotanto- ja työprosesseja sekä johtamista niin, että tuottavuus ja tuotantokapasiteetti saadaan kasvu-uralle ja tilan toimintaa taloudellisesti kestävämmäksi ja kannattavammaksi. Samalla annetaan valmiuksia kehittää myös yrittäjien omaa hyvinvointia. Tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja osaamisen lisäystä tiloille erityisesti työn tuottavuuden nostamiseen ja tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on herättää tilat tarkastelemaan oman tilansa arvoketjun prosesseja ja motivoida yrityksiä analysoimaan, kuinka arvoa lisäävän toiminnan osuutta voidaan kasvattaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kykyä etsiä toimintatapoja työn jatkuvaan kehittämiseen perehtymällä työn tekemisen edellytyksiin, työn sisältöön, työtapoihin, ergonomiaan ja työturvallisuuteen, jotta voidaan välttää turhaa päällekkäisyyksien tekemistä, virheitä, turhia/vääriä investointeja ja hävikkiä. Hankkeen tavoitteena on maatilayrityksen johtamisen, työn ja toiminnan kehittyminen, tilan toiminnan laadun ja kannattavuuden paraneminen sekä työntekijöiden jaksamisen lisääntyminen. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan suurille investoineille tiloille suunnattu käytännönläheinen tuottavuuden ja johtamisen parantamiseen tähtäävä tilakohtainen kehitysohjelma. Tavoitteena on innostaa, ohjata ja sitouttaa maatalousyrittäjiä oman tilan jatkuvaan kehittämiseen jatkuvan parantamisen mallin mukaan, jossa eri prosesseja tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa toimintaa muutetaan vastaamaan toimintaympäristöä. Tavoitteena on, että kehitysohjelmaa voidaan jatkossa toteuttaa kustannustehokkaasti ja isommille tilaryhmille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42470

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

01.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner