Hanke
Utvecklingsprojekt - 42470

Tuottavuus ja tulos kehitysuralle (Kehitysura-hanke)

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

30.04.2017 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vastata nykyaikaisten maatilojen haasteisiin erityisesti suurten ja paljon investoineiden, mutta tuottavuuden ja sitä kautta kannattavuuden kanssa kamppailevien tilojen toimintaedellytysten parantamisella. Tavoitteena on antaa osallistuville kehitysuratiloille valmiudet parantaa kehittämistoimenpiteillä tilojen tuotanto- ja työprosesseja sekä johtamista niin, että tuottavuus ja tuotantokapasiteetti saadaan kasvu-uralle ja tilan toimintaa taloudellisesti kestävämmäksi ja kannattavammaksi. Samalla annetaan valmiuksia kehittää myös yrittäjien omaa hyvinvointia. Tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja osaamisen lisäystä tiloille erityisesti työn tuottavuuden nostamiseen ja tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on herättää tilat tarkastelemaan oman tilansa arvoketjun prosesseja ja motivoida yrityksiä analysoimaan, kuinka arvoa lisäävän toiminnan osuutta voidaan kasvattaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kykyä etsiä toimintatapoja työn jatkuvaan kehittämiseen perehtymällä työn tekemisen edellytyksiin, työn sisältöön, työtapoihin, ergonomiaan ja työturvallisuuteen, jotta voidaan välttää turhaa päällekkäisyyksien tekemistä, virheitä, turhia/vääriä investointeja ja hävikkiä. Hankkeen tavoitteena on maatilayrityksen johtamisen, työn ja toiminnan kehittyminen, tilan toiminnan laadun ja kannattavuuden paraneminen sekä työntekijöiden jaksamisen lisääntyminen. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan suurille investoineille tiloille suunnattu käytännönläheinen tuottavuuden ja johtamisen parantamiseen tähtäävä tilakohtainen kehitysohjelma. Tavoitteena on innostaa, ohjata ja sitouttaa maatalousyrittäjiä oman tilan jatkuvaan kehittämiseen jatkuvan parantamisen mallin mukaan, jossa eri prosesseja tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa toimintaa muutetaan vastaamaan toimintaympäristöä. Tavoitteena on, että kehitysohjelmaa voidaan jatkossa toteuttaa kustannustehokkaasti ja isommille tilaryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42470

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt