Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 66514

Turkansaaren ulkomuseoalueen saavutettavuuden parantaminen

Oulun kaupunki

28.02.2018 - 26.02.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Turkansaaren ulkomuseoalue täyttää sata vuotta vuonna 2025. Tätä ajatellen suunnitteilla on kehittämishanke, nimeltään Turkansaari100. Hankkeen tavoitteena on saavutettava, vetovoimainen sekä opetuksellisesti kiinnostava ja kansainvälinen ulkomuseo. Turkansaaren ulkomuseoalueen saavutettavuuden parantaminen -projekti on ensimmäinen konkreettinen askel alueen kehittämisessä. Suunnittelussa huomioidaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön erityisvaatimukset. Tässä projektissa keskitytään Turkansaaren ulkomuseoalueen kulkureittien ja asiakkaiden pysäköintialueen parantamiseen ja laajentamiseen. Tarpeena on uusia alueen opasteet ja informaatiotaulut myös kansainvälistä matkailua palvelevaksi. Fyysisen saavutettavuuden parantamiseksi on tarve rakentaa uusi tervavenekatos myös liikuntarajoitteisille soveltuvaksi käyntikohteeksi, jota kautta pystytään tuomaan esille nykyistä paremmin terva ja tervan merkitys historiassa. Turkansaaren ulkomuseoalueeseen kuuluvan Siikasaaren kulttuurihistoriallinen metsäalue ja siihen liittyvä metsäpolku on myös parantamisen kohteena. Sekä kotimaisten kävijöiden että erityisesti ulkomaisten vierailijoiden kannalta uusittava metsäreitti on kiinnostava, houkutteleva ja helposti saavutettava osa Turkansaaren kokonaiselämystä. Helppo ja turvallinen metsässä kulkeminen on myös asiakas- ja työntekijäturvallisuuden takia tärkeää opastusten ja tapahtumien toteutuksessa. Oulujokivarren maisemaselvityksessä ja maisemanhoitosuunnitelmassa vuodelta 2002 jo todettiin parkkipaikan ankeaksi ja sitä tulisi parantaa. Tässä projektissa aluetta uusitaan, laajennetaan ja päivitetään nykyaikaan, mm. toteuttamalla alueelle polkupyöräparkki.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66514

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.02.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt