Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157432

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hanke

3341620-5 Nimeä ei saatavissa

28.02.2021 - 29.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yleishyödyllisen Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen tavoitteena on muodostaa Kainuun maakunnan alueelle maaseudun alueellisia vapaaehtoisia pelastusryhmiä, jotka omalla toiminnallaan edistävät maaseudun yleistä turvallisuutta ja toimivat tarvittaessa pelastustoimen tai jonkun muun toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan tukena poikkeavissa tilanteissa. Poikkeavista tilanteista voidaan mainita esim. luonnon ääri-ilmiöt, kuten laaja-alaiset myrskyt tai voimakkaiden ukkosten aiheuttamat maastopalot, jotka tapahtuvat maaseudulla kaukana kuntien keskustaajamista. Laajojen myrskyjen osalta voidaan vielä erikseen mainita, että usein myrskyn seurauksena muodostuu myös sähkönjakeluhäiriöitä, jotka voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa maaseudulla asuvien ihmisten arkeen jopa useiden päivien ajan. Tämän hankkeen myötävaikutuksella pyritään lisäämään maaseudun asukkaiden kokonaisymmärrystä oman toimintaympäristön turvallisuustekijöistä (ennaltaehkäiseminen) sekä lisäämään maaseudun asukkaiden omaa toimintakykyä häiriö- tai onnettomuustilanteessa ja niissä tarvittavien ensitoimenpiteiden toteuttamisessa (ensitoimenpiteiden suorituskyky). Hankkeen taustalla on Pohjois-Karjalassa havaitut hyvät kokemukset maaseudun asukkaiden omatoimisen varautumisen edistämisestä ja aktivoittamisesta siten, että maaseudun asukkaat sitoutuvat omatoimisesti ja yhteisvastuullisesti edistämään oman toimintaympäristönsä yleistä turvallisuutta ja toimimaan tarvittaessa myös pelastusviranomaisen apuna. Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeessa muodostetaan palvelukonseptikokonaisuus maaseudun asukkaiden ja pelastusryhmien toiminnan aktivointiin ja toiminnan käynnistämiseen sekä jatkuvuuteen ja ylläpitämiseen. Palvelukonseptikokonaisuus sisältää hankkeeseen osallistuvien toimijatahojen toimesta toteutettavia teemakohtaisia luentoja, kädentaitojen kouluttamista sekä viestintää digitaalisia palveluja hyödyntäen Kainuun maakunnan alueen paikalliset olosuhteet huomioiden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157432

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

29.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner