Hanke
Investering - 95052

Tuunauksesta toimeen

Vaara-Karjalan Leader ry

17.03.2019 - 30.01.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 jo kahdeksan eri teemahanketta, joista kuusi on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kaksi yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tuunauksesta toimeen - teemahankkeen kanssa samaan aikaan on haussa myös yhdistyksen hallinnoima Hulppeimmat härvelit ¿ teemahanke, joka on ohjelmakauden viimeinen kone- ja laitehankintoihin painottuva teemahanke. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke on puolestaan ohjelmakauden viimeinen rakentamiseen ja remontointiin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi tuetaan yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä. Teemahankkeessa on mukana kaikkiaan 9 eri alatoimenpidettä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 113 200€, josta hankkeen hallinnoinnin osuus on 13 200€. Hankkeen toteutusaika on 18.3.2019 ¿ 31.1.2021. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ¿Vasiten Vastavirtaan¿ ¿ kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

95052

Aloituspäivämäärä

17.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt