Hanke
Allmännyttiga investeringar - 113417

Tvåstegsdike i Haga

Lindström Karl Henry

29.01.2020 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets målsättning är att anlägga ett tvåstegsdike och en fosforfälla längs ett större utfallsdike som dränerar Storängen i Haga, Saltvik. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i diket och minska erosionen längs dikeskanterna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

113417

Aloituspäivämäärä

29.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt