Projekt
Allmännyttiga investeringar - 113417

Tvåstegsdike i Haga

Lindström Karl Henry

29.01.2020 - 30.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att anlägga ett tvåstegsdike och en fosforfälla längs ett större utfallsdike som dränerar Storängen i Haga, Saltvik. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i diket och minska erosionen längs dikeskanterna.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

113417

Startdatum

29.01.2020

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner