Hanke
Utvecklingsprojekt - 128121

TWINLAG

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

19.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

LEADER-ryhmillä ja paikallistoimijoilla on ollut haasteellista löytää kumppaneita, erityisesti pitempiaikaiseen kv-yhteistyöhön. Tulokset ovat usein käyttökelpoisia omalla alueella, mikäli niitä käytetään, mutta jatkuvuus on haaste. Twinlag-hankkeessa uppoudutaan syvemmin LEADER-alueeseen ja sen toimijoihin, yrittäjiin ja kehittäjiin, jotta löydetään synergioita. Hankkeessa mm. järjestetään teemakohtaisia tapahtumia kumppaniryhmien alueella, sähköisesti toteutettuja webinaareja ja luodaan pysyviä yhetyksiä osallistujatahojen välille. Henkilövaihtomekanismi avaa mahdollisuuksia tietotaidon lisäämiseen, verkostoitumiseen ja oppimiseen. Leader-EMO järjestää hankkeen loppuseminaarin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128121

Aloituspäivämäärä

19.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt