Projekt
Utvecklingsprojekt - 157610

Työkaveriksi suomenhevonen

Suomenhevosliitto ry

31.03.2021 - 11.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa (suomen)hevosyrittäjiä, heidän yhteistyökumppaneitaan, yrittäjiksi aikovia ja muita toimialaan luontevassa kytköksessä olevia sidosryhmiä. Hankkeessa tarjottava koulutusvalikoima parantaa yrittäjien ja yhteistyökumppanien toimintaedellytyksiä lisäämällä suomenhevosta koskevaa erikoisosaamista ja yhteistyötä muun muassa matkailutoimialan kanssa. Hevosmatkailu luo uusia mahdollisuuksia mm. maaseutua ja kaupunkia yhdistävinä, uusina luonnossa liikkumisen tuotteina ja palveluina. Koulutusten lisäksi hankkeessa tehdään kartoitus ja päivitysselvitys 90-luvulla tehtyyn ”tule ratsain Keski-Suomeen” –oppaaseen. Tarkoitus on selvittää paikallisten hevosseurojen ja yritysten kanssa yhteistyössä mitkä oppaassa olevista reiteistä ja matkailupalveluista on edelleenkin toiminnassa ja mitkä eivät. Hankkeen toiminnassa ja koulutuksissa pyritään yhdistämään ja huomioimaan niin perinnetieto kuin uudet ajankohtaiset tutkimustiedot. Kaikissa koulutuksissa ja hankkeen toiminnassa halutaan edistää hevosten hyvinvointia. Koulutushanketta kokeillaan Keski-Suomen alueella ja hankesuunnitelmaa halutessa voidaan levittää myös muille alueille sopivaksi muokaten. Hankkeessa syntyneitä materiaaleja voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen ja hankkeessa tarpeellisiksi ja toimiviksi käytänteiksi kokeiltuja toimintamalleja on tarkoitus ottaa säännölliseen käyttöön tarkoituksenmukaisesti. Näistä esimerkkinä suomenhevoskatselmukset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157610

Startdatum

31.03.2021

Slutdatum

11.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner