Projekt
Utvecklingsprojekt - 28989

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Helsingin Yliopisto

01.08.2016 - 27.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla välittämällä uusinta tietoa maidon laadunhallinnalta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille. Tieto välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tietoa laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi. Materiaaliin pohjalta kehitetään verkkopohjainen testausjärjestelmä, jonka avulla työntekijät ja tilalliset voivat todentaa osaamisensa tason. Tavoitteena on kehittää tilallisille väline työhön perehdyttämisen tueksi ja työntekijöille mahdollisuus itseopiskeluun. Hankkeessa järjestetään myös kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä tiedotustilaisuuksia, joissa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön harjoitteluun.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28989

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

27.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner