Hanke
Utvecklingsprojekt - 28989

Työtavoilla tulosta maitotiloille

Helsingin Yliopisto

01.08.2016 - 27.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla välittämällä uusinta tietoa maidon laadunhallinnalta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille. Tieto välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tietoa laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi. Materiaaliin pohjalta kehitetään verkkopohjainen testausjärjestelmä, jonka avulla työntekijät ja tilalliset voivat todentaa osaamisensa tason. Tavoitteena on kehittää tilallisille väline työhön perehdyttämisen tueksi ja työntekijöille mahdollisuus itseopiskeluun. Hankkeessa järjestetään myös kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä tiedotustilaisuuksia, joissa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön harjoitteluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28989

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

27.11.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

flerbranschgårdar
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt