Hanke
Utvecklingsprojekt - 84320

Typensitojakasveista orgaanista lannoitetta (TyLa)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Typensitojakasveista orgaanista lannoitetta (TyLa) -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, orgaanisten lannoitteiden ja biokaasun valmistukseen peltobiomassoista. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta tietoa typensitojakasvien biokaasuttamisesta uudentyyppisessä kuivamädätysprosessissa ja arvioida tuotantoketjun kannattavuutta täysin uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat typensitojakasvien viljelystä kiinnostuneet maatalousyrittäjät, orgaanisten lannoitteiden tuottajat, biokaasun käytöstä ja jakelusta kiinnostuneet yrittäjät sekä biokaasun ja orgaanisten lannoitteitteiden käyttäjät. Liiketoimintamallin lähtökohtana on luoda raaka-aineen- ja biokaasuntuotannon sekä mädätteen jalostusyksikön pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät syntyisi merkittäviä investointeja niin biokaasulaitoksiin kuin mädätteen jalostusyksiköihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84320

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt