Projekt
Utvecklingsprojekt - 84320

Typensitojakasveista orgaanista lannoitetta (TyLa)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Typensitojakasveista orgaanista lannoitetta (TyLa) -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, orgaanisten lannoitteiden ja biokaasun valmistukseen peltobiomassoista. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta tietoa typensitojakasvien biokaasuttamisesta uudentyyppisessä kuivamädätysprosessissa ja arvioida tuotantoketjun kannattavuutta täysin uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat typensitojakasvien viljelystä kiinnostuneet maatalousyrittäjät, orgaanisten lannoitteiden tuottajat, biokaasun käytöstä ja jakelusta kiinnostuneet yrittäjät sekä biokaasun ja orgaanisten lannoitteitteiden käyttäjät. Liiketoimintamallin lähtökohtana on luoda raaka-aineen- ja biokaasuntuotannon sekä mädätteen jalostusyksikön pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät syntyisi merkittäviä investointeja niin biokaasulaitoksiin kuin mädätteen jalostusyksiköihin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84320

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

02.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner