Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 202831

Tyrnävän ja Temmeksen perinnetieto eläväksi

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys r.y.

03.05.2022 - 29.04.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys ry toteuttaa yhteistyössä Temmeksen kotiseutuyhdistys ry:n kanssa "Tyrnävän ja Temmeksen perinnetieto eläväksi lähikulttuurihankkeen, jonka tarkoituksena on koota paikkakunnan historiaa digitaaliseen muotoon kaikkien ulottuville. Paikallisella perinnetietoudella on suuri merkitys alueidentiteetille ja varsinkin nuorille, kun he muodostavat kuvaa omasta kotiseudustaan. Koottua perinnetietoutta voidaan hyödyntää koulujen opetuksessa sekä lähdemateriaalina erilaisissa artikkeleissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202831

Aloituspäivämäärä

03.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt