Projekt
Utvecklingsprojekt - 48684

Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2017 - 17.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvoiva umpilehmä hankkeen tavoitteena on tehostaa maitotilan tulosta parantamalla umpilehmien hoitoa, ruokintaa, terveydentilaa sekä olosuhteita. Hankkeessa kehitetään erilaisia toimintamalleja umpilehmien hoidon ja olosuhteiden parantamiseksi sekä selvitetään, tarvitseeko poikivaa lehmää tunnuttaa tai jättää lainkaan umpeen. Hankkeesssa vertaillaan umpikauden eri karkearehuruokintavaihtoehtoja kokeellisesti sekä selvitetään umpikauden kivennäistarvetta. Tilayhteistyön kehittäminen on yksi Umpi-hankkeen tavoitteista. Hankkeessa kootaan yhteen tietoa jo olemassa olevista sekä uusista ratkaisuista edullisempien tuotantotilojen hyödyntämisestä. Hiehonkasvatusmalliin voitaisiin yhdistää umpilehmien hoitoa tai umpilehmien hoitoon voitaisiin kehittää kokonaan oma ulkoistettu mallinsa vanhoja tuotantotiloja saneeraamalla ja hoitotyön ulkoistamisella. Tällöin investoinut maitotila voisi lisätä lypsylehmiä umpilehmien paikoille ilman suurempia investointeja ja tuottaa siten enemmän maitoa. Tämän myötä myös maitotilan umpilehmien hoidosta vapautuvia työvoimaresursseja olisi mahdollista hyödyntää tuottavammin, koska tila voisi keskittyä vain yksinomaan lypsettäviin lehmiin. Hanke selvittää, olisiko mahdollista että ummessa olevat lehmät, poikimiset ja pikkuvasikat hoidettaisiin ulkoistetusti ja voitaisiinko umpilehmien hoidon ja ruokinnan suhteen tehdä tilojen välistä yhteistyötä. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla esim. umpilehmien hoidon ja ruokinnan ulkoistaminen. Hankkeessa selvitetään myös toimintaan liittyvät mahdolliset riskit sekä sopimusasiat. Hankkeen tuloksena tuotetaan materiaaleja, toimintatapoja ja ohjeistusta tiloille lehmän ummessaoloajan tilaratkaisuihin, olosuhteisiin, hoitoon ja ruokintaan eläimen hyvinvointi huomioiden, josta Umpi-koulutushanke tulee tiedottamaan.. Hankkeen hyödynsaajina ovat maitotilalliset sekä heidän yhteistyökumppanit, neuvoja-asiantuntijat, tutkijat, eläinlääkärit, alan opettajat ja opiskelijat, maidontuotantoketju sekä kuluttajat

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48684

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

17.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner