Projekt
Utvecklingsprojekt - 36123

Unga Scenkompaniet och de gränsbevakande

Unga Scenkompaniet rf

31.12.2016 - 29.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och vill skapa teaterföreställningar som baserar sig på de ungas egna tankar, känslor, erfarenheter och upplevelser. Projektet "Unga Scenkompaniet och de gränsbevakande" är ett nytänkande utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med barn och ungdomar i föreningshus runtom i Österbotten, med syfte att öka sysselsättningen för de unga på landsbygden. Genom att tillsammans med ett tiotal utvalda grupper bedriva ett omfattande, dramapedagogiskt efterforskningsarbete på ett flertal orter på den österbottniska landsbygden, samlar projektet material till två nya barn- och ungdomsteaterföreställningar som sedan sätts upp i Unga Scenkompaniets regi. På så vis kan även det konkreta resultatet av arbetsmetoden ses av och delges en större publik. Temat som genom drama undersöks tillsammans med målgrupperna är "Gränser". Projektets målsättning är att öka sysselsättningen för landsbygdens barn och unga och ge dem jämlik möjlighet till utövande av kultur i form av drama och teater. Utgående från den erhållna dokumentationen kommer projektet att skapa angelägen teaterkonst sprungen ur regionen och samtiden. Därtill utvecklar projektet förutsättningarna för fortlevande barn- och ungdomsverksamhet på landsbygden och stärker deltagarnas tillhörighetskänsla, identitet och känsla för hembygden. Projektet involverar även till viss del barnens föräldrar, samt på en del orter även asylsökande och flyktingar. Som Unga Scenkompaniets samarbetspart för det 3-åriga utvecklingsprojektet fungerar Svenska Österbottens Ungdomsförbund.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

36123

Startdatum

31.12.2016

Slutdatum

29.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner