Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 133419

Uppförande av servicebyggnad med utrymme för syateljé och förvaring

Närpes Teaterförening rf

01.08.2020 - 21.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Närpes Teater planerar att bygga en servicebyggnad med utrymme för teaterns syateljé och för förvaring av scenkläder och annan rekvisita. Teatern saknar för tillfället egna utrymmen för detta, utan klädrekvisita förvaras i nuläget på en kallvind där den är utsatt för fukt och förstörelse, vilket leder till att gångbar rekvisita inte kan användas. Verksamheten är också i stort behov av en egen syateljé. Ändamålsenliga utrymmen för dessa funktioner skulle möjliggöra en mer hållbar hantering och förvaring av kläder och annan ömtåligare rekvisita. Dessutom skulle ett torrt och varmt utrymme för klädförvaringen också ge teatern möjlighet att utvidga sin verksamhet till kläduthyrning. På grund av covid-19 epidemin kommer Närpes Teater inte att kunna uppföra den tänkta pjäsen Robin Hood sommaren 2020. Därför utnytjas tillfället till att uppföra detta bygge, som redan i flera års tid varit påtänkt (bygglov från januari 2016 och förlängningslån från mars 2019) just denna sommar. Byggnaden har en total våningsyta på 578 m2, varav 243 m2 är varmt utrymme. Teaterns styrelse har godkänt Byggtjänst M. Enqvist Ab Oy:s offert på uppförande av byggnaden, sommaren 2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

133419

Startdatum

01.08.2020

Slutdatum

21.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner