Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 241252

Uuden mönkijän hankinta kaupalliseen kalastukseen

Tmi Jari Pusaa

27.11.2022 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

HUOM! Alkuperäinen hankehakemus (220130) jätetty 27.11.2022. Nyt uusi hakemus samansisältöisenä, koska hakemus tehty väärin eikä muutos muutoin onnistu. - Uuden mönkijän hankinta kaupalliseen kalastukseen. Hankinnan tarkoituksena on parantaa työergonomiaa ja edistää päästöjen vähentämistä ympäristöystävällisemmällä moottoriajoneuvolla. Hankinnalla tavoitellaan myös logostisia parannuksia sekä toiminnan tehostamista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

241252

Startdatum

27.11.2022

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner