Hanke
Utvecklingsprojekt - 22321

Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan (UusiRaHa)

Luonnonvarakeskus

21.03.2016 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Uudenmaan ravinnekuormituksesta suurin osa tulee kasvinviljelytilojen pelloilta. Nurmien puute ja yksipuolinen viljely ovat heikentäneet peltojen kasvukuntoa ja kykyä pidättää ravinteita. Tehokas keino haittojen korjaamiseen on lisätä peltojen kasvipeitteisyyttä kerääjäkasvien avulla. Kerääjäkasvit kierrättävät ravinteita pellossa ja vähentävät niiden huuhtoutumista vesistöihin. UusiRaHa-hankkeen tavoitteena on edistää hyvin virinnyttä kiinnostusta kerääjäkasvien käyttöön kolmiportaisella tiedonsaantimallilla. Kenttäkokeella, tilakokeilla ja käytännön kokeiluilla luodaan suora yhteys viljelijöihin tiedon ja kokemusten jakamiseksi eri kerääjäkasvilajikkeiden sekä kerääjäkasvien viljelymenetelmien, kuten kylvöaikojen soveltuvuudesta Uudenmaan tiloille. Pellon tuottokykyä tarkastellaan myös talouden näkökulmasta, mikä motivoi tehokkaaseen kerääjäkasvien viljelyyn. Hankkeen tavoite on ottaa yhteys lähes tuhanteen viljelijään ja suositella tietoa kaipaaville tilan oloihin parhaiten sopivia kerääjäkasvimenetelmiä. Sähköisen viestinnän ohella järjestetään myös pellonpiennarpäiviä, pienryhmätapaamisia, seminaareja ja tutustumiskäyntejä koealueille vuosittain. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä viljelijöiden, neuvonnan ja tutkijoiden sekä alueen muiden hankkeiden kanssa resurssien optimoimiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko Suomessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22321

Aloituspäivämäärä

21.03.2016

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt