Projekt
Utvecklingsprojekt - 15349

Uudet hevoskasvattajat-kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.06.2016 - 10.05.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Menestyvän hevostalouden perusta on vahva kotimainen hevoskasvatus, jolla tuotetaan ammattiinsa sopivia hevosia, niin ratsuja, ravihevosia kuin poneja, yritystoiminnan, harrastuksen ja urheilun käyttöön. Suomalainen hevostalous on viimeisten 20 vuoden aikana ollut kasvusuunnassa, mutta hevoskasvatuksen tunnusluvut ovat huolestuttavasti kääntyneet rajuun laskuun. Tilanne on ristiriitainen, sillä ennusmerkit eivät viittaa hevosiin kohdistuvan kiinnostuksen laantumiseen. Uudet hevoskasvattajat-kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushankkeen tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa ja luoda edellytyksiä hevoskasvatustoiminnan jatkuvuudelle. Tavoitteena on, että Suomessa syntyvien hevosten määrä kasvaa, hevosten laatu ja käyttöominaisuudet parantuvat ammattitaitoisella jalostuksella. Vastuullisuutta on kotimaisen alkuperäisrotumme, suomenhevosen, tulevaisuuden turvaaminen. Koulutuskokonaisuus sisältää hevoskasvatuksen ja jalostuksen koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Osa koulutuksesta välitetään verkon välityksellä. Tuotettavat verkkomateriaalit ja sähköiset viestintäkanavat ovat aktiivisessa käytössä kohderyhmiä puhuttelevalla tavalla. Merkittävä osa koulutusta on ns. kasvattajakummit, jotka osallistuvat hankkeeseen käytännön oppaina ja toimivat tukihenkilöinä myös hankkeen jälkeen. Toteutusalueena on Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueet, jonne noin puolet Suomen hevosmäärästä. Kohderyhminä ovat uudet hevoskasvattajat, toimintaansa uudistavat sekä kasvattajat, joilla on vähäiset kasvatustoiminnan kokemukset sekä tiedot ja taidot. Hyödynsaajina ovat maaseudun elinkeinot, laajemmin tarkasteltuna koko yhteiskunta, sillä hevostalous vaikuttaa ihmisten terveyteen ja liikkumistottumuksiin sekä tarjoaa palveluja sosiaali- ja terveysalalle. Hakijana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyösopimuksella Suomen Hippoksen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15349

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

10.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner