Hanke
Utvecklingsprojekt - 83892

UUSIA YRITYKSIÄ MUKAAN KANSAINVÄLISTÄ KASVUA HAKEVAAN SAUNAVERKOSTOON

Sauna from Finland ry

18.11.2018 - 23.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maailmalla on kysyntää sauna-alan kokonaisuuksille. Yrityksillä on tarve löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Moni pieni yritys ei pääse yksi käsiksi kansainvälisten markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yritykset kaipaavat lisää tietoa ja preppausta yhteistyön tekemiseen kansainvälisille markkinoille pyrkiessään. Sauna-alaa kehittävällä Sauna from Finlandilla on hyvä verkosto jo valmiina, mutta verkostoon tarvitaan täydennystä eri toimialojen (mm elintarvikkeita, matkailuyrityksiä, metsäosaamista, ympäristöosaamista, suunnitteluosaamista, energiasäästöön liittyviä ratkaisuja, veden ja tilojen puhdistamiseen liittyviä ratkaisuja jne) yrityksistä. Yhdistyksellä on tarve laajentaa sauna-alan tarjontaa paremmin vastaamaan kv- asiakkaiden tarpeita ja tähän tarvitaan keskisuomalaisten yritysten osaamista mukaan. Tarvitaan hanke, jossa näistä mahdollisuuksista tiedotetaan ja kootaan yrityksiä tämän tiimoilta yhteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83892

Aloituspäivämäärä

18.11.2018

Loppumispäivämäärä

23.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt