Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 111799

Uusien pyöräilyreittien ja liikuntapaikkojen rakentaminen

Kuusamon kaupunki

30.10.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maastopyöräily on kotimaassa ja kansainvälisestikin yksi kasvavimmista pyöräilytrendeistä. Maastopyöräilyssä on lukuisia eri alalajeja muun muassa XC-tyyppinen polkuajo eli perinteinen maastopyöräily, Downhill eli alamäkiajo sekä Enduro. Kuusamossa maastopyörälyn harrastajamäärät ovat nousussa, mutta Kuusamon alueella olevat maastopyöräilyreitistöt eivät vastaa mastopyöräilyn monien eri alalajien asettamia tämän päivän vaatimuksia. Lisäksi matkailuelinkeinon kehittäminen vaatii toimenpiteitä ympärivuotisuuden vahvistamiseksi. Kesäajalle tarvitaan uusia vetovoimatekijöitä parantamaan maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittämään alueella asuvien ihmisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Rukan alueelle on tehty Rukan Mountain Bike Masteplanning, jonka mukaan edistetään maastopyöräilyolosuhteita, jotka palvelevat alueen asukkaita ja alueen matkailuelinkeinoa. Hankkeella tavoitellaan myös ympärivuotisia työpaikkoja sekä mahdollistetaan uusien investointien syntymistä eri palvelualoille (mm.majoitus, ravintola, ohjelmapalveluyritykset, vuokraamot). Hankkeessa toteutetaan Rukan Mountain Bike Masterplanningin mukaiset tasokkaat, uudet maastopyöräilyolosuhteet ja harjoittelualueet, jotka vastaavat nopeasti kasvaneisiin pyöräilyharrastealan vaatimuksiin. Hankkeen myötä rakentuvat eri tasoiset reitit ja alueet luovat alueelle uutta vetovoimaa myös kansainvälisesti. Reitit ovat hyvin saavutettavissa molemmin puolin tunturia ja uusi liikuntapaikka lisää mahdollisuuksia päästöttömään liikuntamuotoon ja parantaa käyttäjien hyvinvointia. Kuusamon kaupungin tavoite on mahdollistaa kuntalaisille erilaisia (luonto)liikuntaan ja lähialuematkailuun liittyviä rakenteita ja palveluja. Kaupungin ylläpitämät reitit toimivat lähiliikunta-alueina eri puolilla laajaa kuntaa. Kunnassa on iältään 7-75 vuotiaita noin 12.500 henkilöä. Rukalta 10 kilometrin säteellä asuu noin 940 kuntalaista, joita hankkeessa toteutettavat paikat palvelevat lähiliikuntapaikkana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111799

Aloituspäivämäärä

30.10.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt