Projekt
Utvecklingsprojekt - 16684

Vaali viisaasti vasikkaa

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.01.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaavi (Vaali viisaasti vasikkaa) -hankkeen tavoitteena on vasikoiden hoitokäytänteiden parantamiseen vaikuttaminen ja sitä kautta vasikkakuolleisuuden alentaminen. Koulutusten pääasiallisena kohderyhmänä ovat mm. maitotilalliset ja heidän työntekijät ja lomittajat. Viime vuonna 2014 koko maan tuotosseurantatilojen vasikkakuolleisuus oli 6,3 %. Karjakoossa 100 - 200 lehmää (244 tilaa) vasikkakuolleisuus oli keskimäärin 8,9 % ja heikoimmalla 10 %:lla tämän karjakokoluokan tiloista se oli jo 18,3 % eli lähes joka viides vasikka menetettiin. Pohjois-Savon alueen tuotosseurantatiloilla vasikkakuolleisuus oli 2014 keskimäärin 7,5 % ja lehmiä 39 000 kpl. Menetämme alueellamme noin 3 000 välitysvasikkaa vuosittain ja, jos menetys lasketaan sonnivasikan välityshintana (115 €), on se n. 465 000 €. Hankealueena on Pohjois-Savo ja hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018. Hankkeen toteuttajana on Savonia amk ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. Hanke rahoitetaan maaseuturahastosta. Hankkeen tarkennetut toimenpidekokonaisuudet ovat 1.Koulutus ja tiedonsiirto, 2.Hankkeen selvitykset ja 3.Koordinointi. Hankkeen tuloksena koulutettavien tietämys ja ammattitaito lisääntyy, saadaan selvityksiä ja ohjeistusta tiloille lehmän lopputiineydenajan hoitoon ja ruokintaan, vasikoiden alkukasvatuksen tehostamiseen, eläinterveyden edistämiseen sekä vasikkakuolleisuuden alentamiseen. Koulutuksella ja tiedottamisella välitetään sekä Vaavi -hankkeen, että aiempien hankkeiden selvitys- ja tutkimustuloksia suoraan tiloille käytäntöön, jolloin tiedon välittyminen ja omaksuminen on tehokkainta. Hankkeen hyödynsaajina ovat maito- ja nautatilalliset, vasikkakasvattamon työntekijät, tilatyöntekijät, lomittajat, kuluttajat ym. alan toimijat. Hankkeen tulokset vasikkakuolleisuustilastoissa tulevat näkymään vasta pidemmällä ajanjaksolla, mutta tavoitteena on puolittaa vasikkakuolleisuus alueellamme seuraavan viiden vuoden sisällä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16684

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner