Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 237881

Vähäpäästöisen moottorikelkan hankkiminen

Eponex Oy

11.04.2023 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan vähäpäästöinen moottorikelkka, joka pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä, varmatoimisena lisää työturvallisuutta ja parantaa yrityksen kannattavuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

237881

Startdatum

11.04.2023

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner