Hanke
Utvecklingsprojekt - 101212

Vaikuttavuus esiin

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2019 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut kuluvalla ohjelmakaudella maaseuturahaston hankkeita yli 900 kappaletta, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Hankkeiden vaikuttavuudesta on kuitenkin vain vähän koottua tietoa. Vaikuttavuus esiin -hankkeessa kehitetään malli vaikuttavuustiedon keräämiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja luodaan viestintäkampanjoita hankkeiden positiivisesta vaikutuksesta maakunnan elinvoimaisuuteen. Lisäksi Vaikuttavuus esiin -hankkeessa lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista toimialakohtaisilla kehittäjätapaamisilla. Toimialatapaamisten tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen kehittämistä jakamalla tutkittua tietoa alasta ja toimialan kehittämisestä sekä jakamalla kokemuksia (hiljaista tietoa) tiedon soveltamisesta kehittämishankkeissa. Hanke toteutetaan Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101212

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Livsmedel
bioenergi
hållbar användning av skog
jordbruk
klimatförändring
kommunikation
kultur
miljö
nätverk
sociala medier
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt