Projekt
Utvecklingsprojekt - 101212

Vaikuttavuus esiin

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2019 - 30.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Pohjanmaalla on ollut kuluvalla ohjelmakaudella maaseuturahaston hankkeita yli 900 kappaletta, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Hankkeiden vaikuttavuudesta on kuitenkin vain vähän koottua tietoa. Vaikuttavuus esiin -hankkeessa kehitetään malli vaikuttavuustiedon keräämiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja luodaan viestintäkampanjoita hankkeiden positiivisesta vaikutuksesta maakunnan elinvoimaisuuteen. Lisäksi Vaikuttavuus esiin -hankkeessa lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista toimialakohtaisilla kehittäjätapaamisilla. Toimialatapaamisten tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen kehittämistä jakamalla tutkittua tietoa alasta ja toimialan kehittämisestä sekä jakamalla kokemuksia (hiljaista tietoa) tiedon soveltamisesta kehittämishankkeissa. Hanke toteutetaan Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101212

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

30.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner