Hanke
Utvecklingsprojekt - 49971

Valmiudet digiloikkaan

Kosken Tl kunta

08.06.2017 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kosken Tl kunnan alueella samoin kuin Marttilassa ja Liedon Tarvasjoella on Suomen maaseudun yleisesti verraten verrattuna laaja valokuitupohjainen tietoliikenneverkko, jonka tarjoamat mahdollisuudet ovat vajaakäytössä. Myös mobiiliverkko kehittyy ja yhä useammat julkiset ja yksityiset palvelut siirtyvät verkkoon. Esineiden internet (IoT), lisätty- ja virtuaalitodellisuus (AR, VR), turva-ja valvontapalvelut, somen yleistyminen, verkkokauppa ja sähköinen asiointi kehittyvät huimaa vauhtia. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia vanhoille yrityksille ja luo uutta yrittäjyyttä, kunhan mahdollisuuksia osataan käyttää. Kuntalaisille kehitys luo etäopiskelun ja ¿työskentelyn edellytyksiä, mitä voidaan tiedotuksella ja valmennuksella nopeuttaa. Vanhusten ja toimintarajoitteisten kotona asumista ja kotihoitoa voidaan kehittää, jos heillä ja heitä palvelevilla on riittävät tiedot uusista mahdollisuuksista. Kolmannen sektorin (esim. etuja valvovat yhdistykset) valmiuksia lisäämällä voidaan tiedotusta kehittää laajemmalla rintamalla. Hankkeen tarkoitus on antaa Härkätien alueen (lähinnä Koski Tl, Marttila ja Tarvasjoki) yrityksille, yhteisöille ja asukkaille valmiuksia hyödyntää digitalisoituvan ympäristön ja nopeiden tietoverkkojen tarjoamat palvelut. Hanke siis valmentaa alueen yrityksiä ja asukkaita sekä heitä palvelevaa kunta- ja yhdistyssektoria ottamaan täyden hyödyn digitaalisen kehityksen luomista mahdollisuuksista ja uusista palveluista. Toisaalta hankkeen avulla ohjataan sopeutumaan muutokseen ja suojautumaan lieveilmiöiltä, joita ovat mm. identiteettivarkaudet ja nettihuijaukset, tietosuojan väheneminen sekä ns. digi-syrjäytyneisyys ja informaatioähky.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49971

Aloituspäivämäärä

08.06.2017

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt