Projekt
Utvecklingsprojekt - 278114

Vanhaa vaalien, uutta luoden. Annantuvan ja Kyöstilän alueen kehittämishanke.

Nautelankoski-säätiö sr

- 30.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vanhaa vaalien, uutta luoden. Annantuvan ja Kyöstilän alueen kehittämishankkeen tavoite on uuden kulttuurikohteen avaaminen Lietoon. Annantupa avataan kotimuseona, Kyöstilän kellarivajaan rakennetaan kulttuurihistoriallinen näyttely ja liiterirakennus sisustetaan niin, että sitä voidaan käyttää erilaisiin kokoontumisiin ja työpajoihin. Hanke edistää mahdollisuuksia tutustua Annantuvan alueeseen ja perinnepuutarhaan sekä avaa nyt käyttämättöminä olevat rakennukset vierailijoille. Kirkkotien varrella oleva Annantuvan alue edustaa Liedon keskustan vanhinta säilynyttä asutuskerrostumaa. Se sijaitsee muinaismuistolailla suojellulla historiallisen ajan kylätontilla. Kylätontilta avautuu näkymä Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen viljelymaisemaan. Annantuvan alueeseen kuuluu Mattilan ja Kyöstilän talojen rakennuksia ja rakennusten perustuksia. Mattilan rakennuksia ovat Annantupa ja liiteri. Kyöstilän talon rakennuksista on jäljellä vielä kellarivaja sekä päärakennuksen ja talousrakennusten perustuksia. Jäljellä olevat rakennukset ja maaston rauniot linkittyvät kaikki toisiinsa muodostaen sekä arkkitehtonisen että mentaalisen kokonaisuuden, jolla on merkitystä lietolaisille niin historiallisesti, maisemallisesti kuin ajatuksellisestikin. Hanke hyödyttää kaikenikäisiä lietolaisia ja Liedossa vierailevia kulttuurin ystäviä. Kulttuurikohde Liedon keskustassa antaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä laajasti niin päiväkotien, koulujen ja vanhustyön kuin yhdistysten, seurakunnan ja kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään tutkimustyötä rakennuksiin, kulttuuriympäristöön sekä alueella eläneiden ja vaikuttaneiden ihmisten historiaan liittyen. Hankkeen aikana kerätty uusi dokumentointiaineisto tallennetaan Liedon museon arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen päätyttyä kohteen ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Liedon museo.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278114

Slutdatum

30.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner