Hanke
Utvecklingsprojekt - 84401

VAPAA-AJAN ASUMISESTA LIIKETOIMINTAA (VALTO)

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää systemaattinen toimintamalli matkailullisen vapaa-ajan asumisen integroimiseksi osaksi maaseutualueiden elinvoimapolitiikkaa. Kainuussa hankkeeseen ovat sitoutuneet Hyrynsalmen, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Pohjois-Pohjanmaalla hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa tietoa vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisesta merkitysestä ja roolista aluetaloudessa (Työpaketti 1: Tiedon tuottaminen). Aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen perustuu ulkopaikkakuntalaisille mökinomistajille suunnattaviin kyselyihin sekä erilaisiin tilastolähteisiin. Mökinomistajille tehtävässä kyselyssä tiedustellaan rahankäyttötietojen lisäksi vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeita sekä kiinnostusta ja mahdollisuuksia esimerkiksi etätyöhön, paikkakunnalle muuttoon tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Hankkeen toisena tavoitteena on määritellä vapaa-ajan asumisen ja kuntien elinvoiman edistämiseen tähtäävät suositukset ja toimenpide-esitykset (Työpaketti 2: Kehittäminen). Osion toteutuksen yhteydessä järjestetään kunnittaisia työpajoja, joissa esitellään ja jalostetaan ensimmäisen työpaketin tuloksia. Työpajoihin kutsutaan paikallisten mökkitoimikuntien, kyläyhdistysten ja yrittäjäjärjestöjen edustajia, kuntapäättäjiä ja muita sidosryhmiä. Työpajojen antina syntyvät suositukset ja toimenpide-esitykset raportoidaan kuntakohtaisesti. Raportin suosituksista ja toimenpide-esityksistä keskustellaan vielä erikseen kunnittaisten konsultointivierailujen yhteydessä. Kolmantena tavoitteena on työstää jatkotoimenpiteitä liittyen erityisesti siihen, minkälaisia mahdollisuuksia vapaa-ajan asuminen tarjoaa yritysten nykyisen liiketoiminnan ylläpitämiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen (Työpaketti 3: Jatkotoimenpiteet). Liiketoimintaideoita työstetään yhteistyössä yritysten sekä kuntien elinkenotoimien ja kehitysyhtiöiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84401

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
digitalisering
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt