Hanke
Utvecklingsprojekt - 83992

Varavoimaa Farmarille muutoksiin

MTK-Satakunta ry

31.12.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen tukemalla maatalousyrittäjiä muutoksia vaativissa tilanteissa. Tavoitteena on vahvistaa maatalousyrittäjien valmiutta muutoksiin ja toimia tilatason ensiapuna ja yrittäjien muutoksen tukena jaksamiseen, terveyteen, talouteen ja kriiseihin liittyvissä vaikeuksissa. Hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edelleen kehittää maatilojen kanssa toimivien sidosryhmien yhteistyötä ja valmiuksia ottaa puheeksi maatilalla havaitsemansa muutostarpeet ja ohjata oikean avun piiriin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös saada toimijaverkoston kanssa yhteistyössä toimintamalli ja varhaisen välittämisen yhteistyöverkosto, jossa tuetaan maatalousyrittäjiä vaikeuksissa ja rakennemuutoksessa ja joka jää toimimaan myös hankkeen päättyessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83992

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
djurens välbefinnande
flerbranschgårdar
husdjursproduktion
jordbruk
kommunikation
nya tjänster
nätverk
resurseffektivitet
välfärd
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt