Projekt
Utvecklingsprojekt - 108388

Varpaisjärven kylätalotoiminnan käynnistäminen

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU ry

01.03.2020 - 07.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa. Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteistyössä on mukana eri toimijoita, jotta kylätalo saadaan monipuoliseksi. Toimijat yhdessä etsivät kylätalotoiminnalle muodot ja pelisäännöt, mihin kukin toimija voi jatkossa sitoutua, jotta toiminta juurtuu ja jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan monipuolinen yhteistyö lisääntyy. Kylätalo vastaa tiedon, osallistumisen ja palvelujen tarpeeseen ja tarjoaa monipuolista toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mm. · infoa: digineuvonta, kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet, lähiruoka,kestävä kehitys, kohtuullinen elämäntapa, tarjonta ja palvelut näkyväksi (harrastukset, tapahtumat, jne). · erilaiset ohjatut toiminnot, työpajat mm. tekstiilitieto ja -taito: ompelupiste pyörät: pyöränhuolto, liikenneturvallisuusinfoa, terve liikkuminen taide ja kulttuuri: yhteisötaidetta yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten omaa ympäristöä ja elinpiiriä ehostaen - teemalliset tapahtumat, luennot, tietoiskut, retket - palvelukokeilut mm. tavaran vaihtopisteet, terveyskioski - kyläkahvila mm. kahvia, teetä, lehtiä, pelejä, pali- ja koulukyytien odotuspaikka - yhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen mm. toiminta-, toimisto- ja arkistotiloja - yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan yhteistoiminnalla arjen turvallisuutta, kotiseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

108388

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

07.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner