Hanke
Utvecklingsprojekt - 108388

Varpaisjärven kylätalotoiminnan käynnistäminen

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU ry

29.02.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa. Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden ja yksinäisyyden poisto sekä kotiseudun arvostuksen nostaminen ja tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä. Näin vahvistetaan kuntalaisten kuulemista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Yhteistyössä on mukana eri toimijoita, jotta kylätalo saadaan monipuoliseksi. Toimijat yhdessä etsivät kylätalotoiminnalle muodot ja pelisäännöt, mihin kukin toimija voi jatkossa sitoutua, jotta toiminta juurtuu ja jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan monipuolinen yhteistyö lisääntyy. Kylätalo vastaa tiedon, osallistumisen ja palvelujen tarpeeseen ja tarjoaa monipuolista toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mm. · infoa: digineuvonta, kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet, lähiruoka,kestävä kehitys, kohtuullinen elämäntapa, tarjonta ja palvelut näkyväksi (harrastukset, tapahtumat, jne). · erilaiset ohjatut toiminnot, työpajat mm. tekstiilitieto ja -taito: ompelupiste pyörät: pyöränhuolto, liikenneturvallisuusinfoa, terve liikkuminen taide ja kulttuuri: yhteisötaidetta yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten omaa ympäristöä ja elinpiiriä ehostaen - teemalliset tapahtumat, luennot, tietoiskut, retket - palvelukokeilut mm. tavaran vaihtopisteet, terveyskioski - kyläkahvila mm. kahvia, teetä, lehtiä, pelejä, pali- ja koulukyytien odotuspaikka - yhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen mm. toiminta-, toimisto- ja arkistotiloja - yhteisöjen, kuntalaisten ja kunnan yhteistoiminnalla arjen turvallisuutta, kotiseudun viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108388

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt