Hanke
Utvecklingsprojekt - 180053

Vastuullinen uusimaalainen ruoka

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

11.11.2021 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vastuullinen uusimaalainen ruoka hankkeen tavoitteet ovat tukea Uudenmaan ruokatuotannon kasvua ja alueen yrittäjyyttä, kasvattaa työllisyyttä sekä maaseutu- että kaupunkiympäristössä, sekä yhdistää ja tukea näiden alueiden yhteistyötä. Tavoitteina on välittää tietoa, innostaa uusia yrittäjiä alalle, nostaa opiskelijoiden osaamista ja ymmärrystä vastuullisesta ruokatuotannosta ja yrittäjyydestä. Tavoitteena on myös tukea uusia elintarvikealan innovaatioita sekä uusia ruokatuotteita ja toimintamalleja, nostaa esille menestyneitä yrityksiä ja konsepteja sekä verkottaa opiskelijat ja yrittäjät. Uusimaa on laaja alue, ja siellä on aktiiviset toimijat Länsi-, Keski- ja Itä-Uudellamaalla. Näiden toimijoiden yhteen saattaminen säännöllisin ajoin on koettu erinomaiseksi muodoksi jakaa tietoa ja välttää päällekkäistä kehittämistoimintaa. Alueen tutkimuksista, tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen on tärkeää, jotta viestiä saadaan mahdollisimman laajalle. Alueen yrittäjät myös hyötyvät siitä, että heille on tarjolla laaja valikoima tukea ja verkostoitumismahdollisuuksia alueiden välillä. Päätoimenpiteet jaetaan teemoihin yhteistyö (i), elintarvikealan yrittäjyyden koulutuspaketin kehittäminen ja pilotointi (ii) sekä viestintä (iii) Yhteistyöhankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Uudenmaan maakunnan paikalliset lähiruoka-, luomu- ja luonnontuoteyrittäjät ja tuottajat sekä elintarvikealan mikro- ja pk-yritykset, AMK tason opiskelijat, sekä muut ruoka-alan yrittämisestä kiinnostuneet. Koulutuspaketin erityistavoitteina on lisätä nuorten ja muiden AMK:ssa opiskelevien ymmärrystä vastuullisesta ruokaketjusta ja paikallisten uusimaalaisten elintarvikeyritysten (lähiruoka, luomu- ja luonnontuotteet) toiminnasta ja yrittämistavoista sekä toimialasta. Innostaa heitä näkemään mahdollisuuksia alalla ja siten uran suuntaa sekä tutustuttaa opiskelijoita ja paikallisia yrityksiä toisiinsa johtaen mahdollisiin harjoittelu/työpaikkoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180053

Aloituspäivämäärä

11.11.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Livsmedel
Ny affärsverksamhet
kommunikation
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt