Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 245626

Verkonvetokoneen hankinta

Sompion saalis

10.05.2023 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan verkonvetokone vähentämään työn fyysistä rasittavuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

245626

Startdatum

10.05.2023

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner