Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 287305

Verkonvetokoneen hankinta

Kala-Tommi tmi

17.03.2024 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Verkonvetokoneen hankinta

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

287305

Startdatum

17.03.2024

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner