Hanke
Utvecklingsprojekt - 84221

Verkostot maatilainvestointien voimaksi- kehittämishanke

ProAgria Itä-Suomi ry

28.02.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Itä-Suomessa vuonna 2012 ja vuonna 2016 tehtyjen Maitotilabarometrin kyselyjen perusteella maitotilayritysten epävarmuus maidontuotannon jatkuvuuden osalta on erittäin suurta ja kasvaa koko ajan. Epävarmoja tai lopettavia maitotilayrityksiä on niin paljon kokonaistilamäärästä, että tällä hetkellä varmasti kehittävien yritysten kehitys- ja investointiaskeleet eivät riitä kokonaisuuden ylläpitoon. Kokonaisuuteen kuuluu myös jalostava meijeriteollisuus ja sen pysyvyys Itä-Suomessa. Nyt tarvitaan tehokkaita kohdistettuja kehittämistoimia kaikilla niillä tiloilla, joilla on potentiaalia jatkaa ja kehittää maidontuotantoa. Muussa tapauksessa Itä-Suomen maidontuotanto lähtee laskuun ja maaseudun elinvoimaisuuden tärkein kivijalka alkaa murentua. Hankkeen päätavoitteena on ylläpitää maaseudun elinvoimaa edistämällä maitotilayritysten kehittymistä sekä investointien toteutumista niissä. Tavoitteena on selvittää yhdessä maitotilayritysten kanssa toiminnan kehittämisen suunta ja laajuus sekä luoda verkostomalli, joiden kautta maitotilayritys pääsee ottamaan omien tavoitteiden ja resurssien mukaiset kehitysaskeleet. Kehitysaskeleiden on tarkoitus johtaa investointiin (korvaus- ja uudet investoinnit). Kehittävien ja investoivien maitotilayritysten lukumäärä ja tuotantovolyymi kasvavat, ja maaseudun elinvoima ei heikkene. Investoivan maitotilayrityksen ympärille rakentuvat yhteistyöverkostot antavat panoksensa asiantuntemuksen ja erilaisten yhteistyötapojen muodossa, nivoutuen tehokkaaksi kokonaisuudeksi ja antaen maitotilayritykselle parhaan mahdollisimman tuen yrityksen kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84221

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
djurens välbefinnande
miljö
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt