Projekt
Utvecklingsprojekt - 81879

Vespa – Vesistöjen parantamista

Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry, Mellersta Nylands utvecklingsförening KEHU rf

30.09.2018 - 17.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on kasvattaa vesienhoito-osaamista osakaskunnissa ja niiden jäsenistössä sekä tuoda tieto kaikkien nähtäville KEHU ry:n sivuille. Tavoitteena on yksinkertaiset toimintaohjeet asukas- ja toimijanäkökulmasta. Näin vesien ympärillä olevat toimijat ottavat enemmän vastuuta omasta ympäristöstään ja asuinalueestaan Toimenpiteet Järjestetään mukana olevien alueiden osakaskuntien ydinhenkilöille 15-20 vesienhoitoon liittyvää tapahtumaa eri teemoilla. Osa tapahtumista ovat teoreettisia, osa yhdistää teorian ja käytännön, esim. erilaiset mittaukset. Teemakohtaisia asiantuntijoita kutsutaan tilaisuuksien vetäjiksi Teemoina voi olla esim. vedenlaatumittaus, happimittaus, ravinteet, kalakannan hoito, kalaistutukset, kunnostus, vesikasvit, luvat, hulevedet, ojien ongelmat + muita osallistujien esille tuomia teemoja. Ydinhenkilöt vuorostaan järjestävät osakaskunnissa omat tilaisuudet osaamisen levittämiseksi laajemmalle. Osallistujille järjestetään myös tutustumismatkoja lähialueen kohteisiin, jossa toiminta on tuottanut hyviä tuloksia. Vespassa laaditaan myös teemakohtaiset toimintaohjeet nettiin kaikkien nähtäville. Sieltä on yksinkertaista löytää toiminta-ohjeita niin hoitotoimenpiteisiin, lupaviidakkoon tai toimien hankkeistamiseen, mikäli on suurempi kokonaisuus. Loppuseminaarissa tehdään yhteenveto toimenpiteistä ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

81879

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

17.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner