Projekt
Utvecklingsprojekt - 16410

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi- esiselvitys

Lestijärven kunta

01.11.2015 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Pohjanmaan ja Pohjoisen Keski-Suomen maaseudulla on runsaasti matkailualan pieniä yrityksiä. Matkailua kohdentuu erityisesti luonto-, erä- ja riistamatkailuun, kulttuuri- ja muihin tapahtumiin ja moottoriurheiluun. Alueilla ei ole yhtenäisiä maaseutumatkailuun liittyviä toimintamalleja saati tiivistä yhteistyötä. Harvaan asutulla maaseudulla yritystoimijat ovat pieniä ja resurssit niukkoja esimerkiksi yhteistyön, toimintamallien ja palveluverkostojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on myös alueilla tarjottavien matkailupalvelujen näkyvyys ja saavutettavuus kansallisella ja kv. tasolla. Hanke käynnistetään alueen yrittäjien esiintuoma tahtotilan perusteella. Yritykset haluavat kehittää keskinäistä verkostoitumistaan ja yhteistyötään sekä halunsa luoda yhteisiä sähköisiä työkaluja alueen ja sen yritysten ulkoiseen näkyvyyteen, markkinointiin ja asiakashallintaan. Hankkeen tavoitteena on selvittää kohdealueen matkailun nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat, aikaansaada kehittämiselle tavoitetila sekä siihen johtavat toimenpide- ja toimintamalliesitykset. Hankkeen toimenpiteinä ovat 1) nykytila-analyysi ja kehittämisen lähtökohtien selvittäminen, 2) matkailun kehittämisen tavoitetilan määrittäminen, toimenpide-esitysten laatiminen ja vaihtoehtoisten toimintamallien esittäminen ja 3) raportin kokoaminen em. perusteella. Tavoitetetila, kehittämistoimenpiteet ja toimintamallivaihtoehdot kootaan sekä yrittäjien haastattelujen pohjalta että yrittäjien, kehittäjien ja muiden toimijoiden yhteisen työpajan avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16410

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner