Projekt
Utvecklingsprojekt - 133571

VideoX

Iisalmen kaupunki

12.06.2020 - 29.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on palveluiden saavutettavuuden parantaminen ja asiakkaan ostopolun helpottaminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä yrittäjän osaamisen kehittäminen parantamalla erityisesti osallistujayritysten videomateriaalin tuottamistaitoja. Tavoite voidaan jakaa kahteen osaa kohdistuen yritystasoon ja yrittäjän osaamiseen. 1. Yritystaso Yritystasolla tavoite tarkoittaa yrityksen tuottamien videomateriaalien kehittämistä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarvetta. Hankkeessa jokaiselle jokaiselle yritykselle tehdään tilannekartoitus videoiden käytöstä ja luodaan toimenpidesuunnitelma videoiden hyödyntämiseen. Osallistujat toteuttavat itse ammattilaisen ohjauksessa videomateriaalia yrityksensä käyttöön. 2. Yrittäjän osaaminen: Tavoitteena on, että yrittäjän tekniset taidot tuottaa videoita yrityskäyttöön vahvistuvat. Kullakin yrittäjällä on hieman erilaisia tarpeita ja nämä huomioidaan yrityskohtaisissa konsultoinneissa mutta myös yhteisissä koulutuksissa. Tavoite on myös lisätä yrittäjän taitoa käsikirjoittaa videoita ja tarinnallistaa ja elokuvallistaa toimintaa videoita ja muuta materiaalia varten. Samoin yrittäjän taitoa esiityä itse videolla halutaan vahvistaa Koska kyseessä on yritysryhmähanke, joka sisältää yhteisiä koulutus- ja sparrauspäiviä, tavoitteena on myös saada ideoita ja palautteita muun alan yrittäjiltä sekä auttaa vastaavasti muita videoiden toteutuksessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

133571

Startdatum

12.06.2020

Slutdatum

29.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner