Hanke
Utvecklingsprojekt - 22427

Viestinnästä virtaa

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

01.03.2016 - 30.06.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalassa maaseuturahastoviestintää tehdään yhteistyössä rahastotoimijoiden kesken. Yhteistyössä ovat mukana Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Vaara-Karjalan Leader ry, Joensuun seudun Leader -yhdistys, Keski-Karjalan Jetina ry ja Joensuun seudun maaseutupalvelut. Rahastotoimijoiden lisäksi toiminnassa mukana ovat koko maakunnallinen maaseutuverkosto ja verkoston jäsenet. Hankkeessa tuetaan maaseuturahaston ja -verkoston toimintaa viestinnän keinoin tarjoamalla viestinnällisiä tukitoimia verkoston jäsenille. Tavoitteena on kertoa rahaston mahdollisuuksista ja välittää tietoa rahoitetuista kohteista niin suuren yleisön kuin hallinnon käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22427

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

30.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt