Hanke
Utvecklingsprojekt - 57665

ViestitELLEn

Kuudestaan ry

30.11.2017 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

ViestitELLEn-hanke on Etelä-Pohjanmaan neljän Leader-ryhmän yhteisviestintähanke, jonka avulla kehitetään yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen, uuden maakunnan mahdollisuuksiin ja maaseutuohjelma tuloksiin liittyvää sisäistä ja ulkoista viestintää. Digitaalisuus ja hyvistä käytännöistä viestiminen ovat keskeisessä tehtävässä jokaisen teeman kohdalla. Hankkeen aikana jatketaan Elle viestii -hankkeen (2015¿2017) aikana saavutettuja hyviä toimintamalleja ja kehitetään sen aikana heränneiden tarpeiden pohjalta uusia. Viestinnän kanavina hyödynnetään jo olemassa olevaa uhoo.fi-sivuja ja siihen liittyviä sosiaalisen median palveluja, yhteisiä virtuaalisia työskentelytiloja, maakunnan ja valtakunnan medioita sekä maaseutuviestijöiden verkostoa. Tapahtumia käytetään viestinnän välineenä muun muassa kansainvälisen seminaarin ja pop-up -tilaisuuksien muodossa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä Leader-ryhmien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken vanhat ja uudet yhteistyökumppanit tervetulleeksi toivottaen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57665

Aloituspäivämäärä

30.11.2017

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
byaverksamhet
datateknik
kommunikation
miljö
nya tjänster
samhörighet
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt