Hanke
Utvecklingsprojekt - 29363

Viljoista tiedoksi

Luonnonvarakeskus

30.06.2016 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaa on perinteisesti vahva maatalousmaakunta, jossa on merkittävästi kotieläintuotantoa ja kasvinviljelyä. Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan rehuviljaa sekä suoraan teollisuuteen että kotieläintiloille. Kotoisen rehun tuotanto karjatiloilla on myös lisääntynyt. Alueemme viljanviljelyn kilpailukyvyn ja kannattavuuden kannalta tuotantoalueen maatieteellinen sijainti on kuitenkin haasteellinen. Viljoista tiedoksi -hankkeen päämääränä on uusimman, kotimaisen ja ulkomaisen tiedon hankkiminen viljojen ja öljykasvien viljelystä ja tiedon saattaminen kaikkien saataville. Tavoitteena on, että maatalousyrittäjät sekä alan koulutus, neuvonta ja muut relevantit intressiryhmät saavat oman toimintansa suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta varten käyttöönsä kootusti ja jäsennellysti uusinta tutkimustietoa. Tavoitteeseen pyritään 1) hankkimalla ja kokoamalla yhteen uutta tietoa viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelystä ja 2) levittämällä tietoa verkkoseminaarien, alueellisten seminaarien, infotilaisuuksien ja opintomatkojen avulla. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella ajalla 1.7.2016 - 31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29363

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt