Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 143947

Virkistystä ja vesiensuojelua kosteikkorakentamisella

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry

01.11.2020 - 08.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kankaan Torpan leirikeskus on Nuorten Kotkien Keskusliiton omistama lapsille ja nuorille leiritoimintaa järjestävä keskus Urjalan Menosen kylässä. Hankkeessa toteutetaan leirikeskuksen tontilla sijaitsevalle käyttämättömälle peltoalueelle keinotekoinen kosteikko. Kosteikon perustamisen tavoitteena on lisätä Kankaan Torpan leirikeskuksen virkistyskäyttöarvoa sekä parantaa ympäristön viihtyisyyttä alueen maisemakuvan monipuolistuessa. Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääntyminen sekä kosteikkokäsittelyn tarjoamat vesien puhdistusprosessit parantavat osaltaan myös läheisen Nuutajärven heikohkoa tilaa valumavesien laadun parantuessa. Kosteikon perustaminen luo lisäksi uusia soveltuvia elinympäristöjä monien kosteikoista riippuvaisten lajien käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

143947

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

08.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner