Projekt
Utvecklingsprojekt - 111914

Virta

Ruukin Yrityspuisto Oy

01.01.2020 - 22.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Virta-hankkeen kautta pyritään edistämään Siikajoen alueen yritysten, ja selkeästi liiketoimintaa harjoittavien yhdistysten toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuutta maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta hyötyvät niin yrittäjät kuin kuntalaisetkin. Virta-hanke toimii yrittäjyyden äänitorvena, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hankkeen myötä Siikajoelle tavoitellaan yrittäjien keskuuteen yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua tämän päivän viestintävälineiden avulla. Mitä näkyvämpää toiminta on, sitä paremmin alueella olevat palvelut sekä tuotteet löytyvät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

111914

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

22.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner