Hanke
Utvecklingsprojekt - 111914

Virta

Ruukin Yrityspuisto Oy

31.12.2019 - 22.04.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Virta-hankkeen kautta pyritään edistämään Siikajoen alueen yritysten, ja selkeästi liiketoimintaa harjoittavien yhdistysten toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuutta maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista. Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta hyötyvät niin yrittäjät kuin kuntalaisetkin. Virta-hanke toimii yrittäjyyden äänitorvena, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hankkeen myötä Siikajoelle tavoitellaan yrittäjien keskuuteen yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua tämän päivän viestintävälineiden avulla. Mitä näkyvämpää toiminta on, sitä paremmin alueella olevat palvelut sekä tuotteet löytyvät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111914

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

22.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
produktutveckling
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt