Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 97153

Virtakiven Venerannan sataman laajennushanke

Kouvolan kaupunki

29.03.2019 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Virtakiven Venerannan satama-aluetta on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa retki- ja vierasvenesatamaksi sekä jatkaa nykyistä venereittiä satamiin: -Nykyisen huonokuntoisen puomipaikkalaiturin venepaikat ovat vuokrapaikkoja. Hankkeessa on tarkoitus kunnostaa ja muuttaa puomipaikka-aituri vuokra-, retki- ja vierasvenepaikoiksi. -Rakennetaan uusi poijupaikkalaituri palvelemaan retki- ja vierasveneitä. -Rakennetaan uusi laivalaituri risteilyaluksille. Laivalaituri mahdollistaa risteilyalusten kiinnittymisen laituriin ja risteilyjen järjestämisen Päijänteelle Kimolan kanavan kautta. -Nykyinen veneenlaskupaikka puretaan. -Nykyiset pienveneiden nostopaikat ja rantarakenteet kunnostetaan. -Hankkeessa kunnostetaan ja laajennetaan rantarakenteita palvelemaan virkistyskäyttöä ja tulevaa käyttöä sekä jäsentelyä erilaisille venesatamatoiminnoille sekä yhteyksille alueella. -Kouvolan kaupungin omistamaa venereittiä Pyhäjärven venereittiä jatketaan Pilkanmaan venerannasta Virtakiven Venerannan satamaan ja Virtakiven Saunan rantaan 1,8 metriä syvänä väylänä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97153

Startdatum

29.03.2019

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner