Hanke
Utvecklingsprojekt - 100690

Voimaversot

Turun yliopisto

31.08.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Versot ovat ravinteikkaita, runsaasti erilaisia arvokomponentteja sisältäviä, ympärivuotisesti kasvatettavia siementaimia, joiden etuna on pieneltä pinta-alalta saatava suuri satomäärä. Versojen hallittu ja optimoitu kasvattaminen tarjoaisi paikallisille alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitkällä aikavälillä koko suomalaiselle puutarha-alalle täysin uusia kilpailukykytekijöitä ja vientimahdollisuuksia. Versojen täysimittaista hyödyntämistä kuitenkin hidastaa tutkimustiedon puute versojen optimaalisesta tuotannosta ja lajikohtaisesta ravinto- ja arvokomponenttisisällöstä. Lisäksi versojen valikoima on tällä hetkellä pieni ja sitä voitaisiin kasvattaa uusilla houkuttelevilla, maukkailla ja terveyttä edistävillä erikoiskasveilla. Voimaversot-hanke luo uutta tietoa versojen kasvatuksesta ja niiden ravintoarvosisällöstä. Kokonaisuutena hankkeen tulosten pohjalta syntyy uutta tietoa ja osaamista hyödynnettäväksi puutarha-alan ja jatkojalostajien yhteistyön pohjana ja versojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Hankkeen lopputuotteena syntyy uusia, innovatiivisia ja terveellisiä kasviksia sekä niistä jatkojalostuksessa kehitettyjä elintarvikkeita ja korkean lisäarvon hyvinvointituotteita niin kotimaan markkinoille kuin myös vientiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100690

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
grönsaksodling
närproducerad mat
växthusproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt