Hanke
Utvecklingsprojekt - 64940

Vuolijoki kartalle -kulttuuri-, luonto- ja perinnepitäjänä

Vuolijoen maaseutuyhdistys ry

30.04.2018 - 07.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vuolijoki kartalle - kulttuuri-, luonto- ja perinnepitäjänä -hankkeella halutaan kehittää Vuolijoen paikallista ja matkailullista toimintaa, tuoda esille alueen kohteita, palveluja, tapahtumia ja kulttuuriympäristöllisesti ja kulttuuriperinnöllisesti arvokkaita paikkoja. Samalla halutaan korostaa paikallisidentiteettiä, monipuolistaa aiempia tapahtuma ja luoda uusia tapahtumia ja toimintoja alueelle, joilla lisätään alueellista identiteettiä, yhteisön elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä Vuolijoella. Hankkeen kohderyhmänä ovat Vuolijoen alueen asukkaat sekä matkailijat. Lisäksi huomioidaan alueen loma-asukkaat sekä muut kainuulaiset. Tavoitteena hankkeessa on monipuolistaa ja lisätä Vuolijoen elinkeinollista, matkailullista ja vapaa-ajan toimintaa tapahtumien ja toimintojen kautta. Tässä monipuolistetaan aiempia ja tuotetaan uusia tapahtumia ja toimintaa vuolijokelaisille ja matkailijoille. Samalla tuodaan esille paikallisia merkittäviä kulttuuriympäristökohteita. Lisäksi kasvatetaan alueen positiivista imagoa, näkyvyyttä ja yhteisön elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä Vuolijoella tapahtumien, tarinoiden esille tuonnin ja tiedotuksen kautta. Tuodaan aluetta, tapahtumia ja kohteita esille alueellisesti ja laajemminkin tiedottamalla ja mainostamalla. Hankkeen toimintojen tavoitteena on myös kehittää kyläkuvaa yhdessä paikallisten kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla ideoita. Toimenpiteinä on muuassa alueen olohuoneen perustaminen sekä yhteistyö nuorten kanssa. Lisäksi hanke pyrkii perustamaan yritysryhmän, jolla innostetaan vuolijokelaisten matkailupakettien tuottamista ja kulttuuriympäristökohteiden esille tuontia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

64940

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

07.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kulturlandskap
nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt