Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 161924

Vuosselin ulkoilureitti

Kuusamon kaupunki

02.05.2021 - 26.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa reittitoimituksen mukainen ympärivuotinen ulkoilureitti nykyisin talvikäytössä olevan Vuosselin ladun tilalle. Rakennettavan reitin kokonaispituus on 11,8 km. Reittilinjaus kulkee suurimmaksi osin jo olemassa olevaa, maanomistajasopimuksilla rakennettua Vuosselin latureittiä pitkin. Muutosta tähän vanhaan linjaukseen on n. 4000 reittimetrin osalla. Muutoskohdilla siirretään reittilinjaus kuivemmalle ja kantavammalle maalle, mikä mahdollistaa ulkoilureitin ympärivuotisen käytön sekä talviaikaisen latukunnostuksen aloittamisen aikaisemmin syksyllä. Reitin käyttö on talviaikaan hiihto (perinteinen ja luistelu), kävely sekä fatbikepyöräily ja kesäaikaan kävely ja pyöräily. Reitin varrelle varataan taukopaikka- alue (n. 351 m2) jossa jo tällä hetkellä on Vuosselin laavu/ kota tulipaikkoineen. Reitti perustetaan 13 metriä leveänä mahdollistaen reitin monipuolisen kesä- ja talvikäytön. Näillä konkreettisilla toimenpiteillä kehitetään infrastruktuuria, mikä parantaa haja-asutusalueiden yritysten toimintaedellytyksiä sekä kehittää matkailun lisäksi alueella asuvien ihmisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Toteutus parantaa myös kohteiden saavutettavuutta sekä palveluiden laatua, ulkoilureitin asiakasturvallisuutta ja käytettävyyttä. Kuusamon kaupungin tehtävä on mahdollistaa kuntalaisille erilaisia (luonto) liikuntaan ja lähialuematkailuun liittyviä rakenteita ja palveluja. Kaupungin ylläpitämät reitit toimivat lähiliikunta-alueina eri puolilla laajaa kuntaa. Erilaisten kesäreittien tarjonta vastaa pyrkimyksiin kehittää alueen kesämatkailua, parantaen samalla alueen matkailuyritysten mahdollisuuksia kannattavaan ympärivuotiseen liiketoimintaan. Sen myötä mahdollistetaan ympärivuotisia työpaikkoja ja luodaan elinvoimaa haja-asutusalueen kyliin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

161924

Startdatum

02.05.2021

Slutdatum

26.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner